Välkommen till Pysslingen Förskolor Sandudden

Vackert läge och bus i blicken

Sanduddens förskola ligger mitt i hjärtat av Sandudden ute på vackra och naturnära Ekerö. Förskolan erbjuder en varierade och lekbar pedagogisk inne och utemiljö stora ytor både inomhus och utomhus.

På förskolan Sandudden strävar vi efter att alla våra lärmiljöer, ute som inne ska vara tilltalande, föränderliga och skapade med barnen i fokus. Detta uppnår vi bland annat genom att vara lyhörda inför barnens önskemål. Vår möblering och valet av material ändras utifrån barnens intresse och utveckling.

Sandudden har egen kock som serverar fantastisk mat och ofta möts vi av doften av nybakat bröd från köket.

Kontakta oss

Epost sandudden@pysslingen.se

Facebook Sandudden s Facebooksida

Förskolechef Pernilla Öster | 08-442 59 90

Biträdande förskolechef Brittmarie Carlzon 08-442 59 91

Information om plats och köförfrågningar kontakta Cathrine Löfstedt 0702-45 92 06, 08-442 59 93


Omsorgsfullt lärande

Omsorgsfullt lärande

I en omsorgsfull miljö kan lärande och utveckling skapas. Där använder kunniga pedagoger vardagens händelser och tydliggör för barn det lärande som sker samt utmanar till nya insikter. Det innebär ett medvetet lärande i vardagens återkommande situationer/aktiviteter.
I förskolans läroplan finns 6 olika områden som vi specifikt skall lysa på och vi har tagit fram korta videoklipp för att kommunicera dessa.

Värdegrund
I förskolan ska pedagogerna uppmuntra till barnens samspel, ansvar och respekt där varje barns röst har lika värde.
Lek
Genom leken får barn möjlighet att bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter. Lek är viktig för barns utveckling och lärande.
Språk & kommunikation
Språk och kommunikation i förskolan handlar om att pedagogen tar tillvara på samtalet och berättandet hos barnen.
Matematik
Genom att pröva, undersöka och lösa problem som uppstår i vardagen fördjupar barnen sin förståelse för matematiska begrepp
Skapande
Genom lek, bild, sång, dans, rörelse, musik och drama får barn i förskolan bearbeta upplevelser, tankar och erfarenheter.
Naturvetenskap & teknik
Naturvetenskap och teknik i förskolan innebär att upptäcka och ta reda på samband i naturen och utforska hur teknik fungerar.  

Nyheter från Pysslingen Förskolor Sandudden

Se fler nyheter