Central elevhälsa

Elevhälsan centralt arbetar främst främjande för barns och elevers hälsa genom kvalitetssäkring av samt utbildning, information och stöd till skolornas lokala elevhälsa. Den centrala elevhälsan består av samordnande specialpedagog, barn- och elevombudsman, verksamhetschef för den medicinska insatsen, skolöverläkare, samordnande kuratorpsykologisk verksamhetschef och samordnande skolsköterska.

På varje skola finns en lokal elevhälsa. Den lokala elevhälsan på skolan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Den lokala elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och undanröja hinder för lärande och utveckling.

För kontaktuppgifter till din skolas elevhälsa, se respektive skolas hemsida.
Medarbetare i den centrala elevhälsan

 

Namn Funktion
Ing-Marie Littmann Chef centrala elevhälsan
Charlotte Friberg Medicinsk verksamhetschef
Anita Wåhlin Samordnande specialpedagog
Rebecca Jernström Samordnande kurator, Barn- och elevombudsman
Anna Lanneborn Samordnande skolsköterska
Henrietta Gellert Samordnande skolsköterska
Malin Bruhn Psykologisk verksamhetschef
Therése Saksö  Skolöverläkare

 

Senast uppdaterad: 2018-04-09