Elevhälsa

Elevhälsan centralt arbetar främst främjande för barns och elevers hälsa utifrån ett tydligt barn- och elevperspektiv. Främjande genom kvalitetssäkring, utbildning och information till skolorna. Elevhälsan centralt består av samordnande specialpedagog, barn- och elevombudsman, verksamhetschef för den medicinska insatsen, skolöverläkare, samordnande kuratorpsykologisk verksamhetschef och samordnande skolsköterska.

På varje skola finns en lokal elevhälsa. Den lokala elevhälsan på skolan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Den lokala elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och undanröja hinder för lärande och utveckling.

För kontaktuppgifter till din skolas elevhälsa, se respektive skolas hemsida.
Medarbetare i den centrala elevhälsan

Namn Funktion
Ing-Marie Littmann Chef centrala elevhälsan
Charlotte Friberg Medicinsk verksamhetschef
Anita Wåhlin Samordnande specialpedagog
Kerstin Lundberg-Lax Barn- och elevombudsman
Katrin Hint Skolöverläkare
Malin Bruhn Psykologisk verksamhetschef
Rebecca Jernström Samordnande kurator
Anna Lanneborn Samordnande skolsköterska Pysslingen Skolor

 

Senast uppdaterad: 2017-04-20