Ledning och Segmentstaber

Segmentschef För och Grundskola
Sofia Larsen
Telefon: 070-520 52 96
sofia.larsen@academedia.se

Utbildningsdirektör
Irene Blom
Telefon: 072-505 88 01
irene.blom@pysslingen.se

 

Verksamhetschef
Thomas Larsson, Verksamhetschef
Telefon: 072 247 72 61
thomas.larsson@pysslingen.se

Verksamhetschef
Johan Svenonius, Verksamhetschef
Telefon: 073-633 07 42
johan.svenonius@pysslingen.se

Verksamhetschef
Eva-Lotte Stavle, Verksamhetschef
Telefon: 076-872 98 06
eva-lotte.stavle@pysslingen.se

 

Ekonomi
Marcus Bengtsson, Business Controller på Pysslingen Skolor
Telefon: 070-293 86 76
marcus.bengtsson@pysslingen.se

 

HR
Stina Åkerlind, HR-chef
Telefon: 072 523 13 83
stina.akerlind@acdemedia.se

 

Clarisa Fuentes, HR-partner
Telefon: 070-532 36 38
clarisa.fuentes@acdemedia.se

 

Kvalitet
Ingela Gullberg, Kvalitetschef
Telefon: 072-713 28 28
ingela.gullberg@academedia.se

 

Barn/elevhälsa
Pysso
Kerstin Lundberg-Lax
070-715 64 80 , pysso@pysslingen.se

Marknad/Kommunikation
Christian Andersson, Marknads- och kommunikationschef
Telefon: 070-7549286
christian.andersson@academedia.se

Märith Hallman, Marknads- och kommunikationsansvarig
Telefon: 070-560 59 51
marith.hallman@academedia.se

Emelie Sporrong, Marknads- och kommunikationsansvarig
Telefon: 0708-791984
emelie.sporrong@academedia.se

Andreas Långbergs, Marknads- och kommunikationsansvarig
Telefon: 073-354 01 99
andreas.langbergs@academedia.se

Frida Karlsson, Utvecklingsstrateg
Telefon: 070-4284279
frida.karlsson@academedia.se

Senast uppdaterad: 2016-11-01