Att välja skola

Pysslingen har skolor i drygt 30 kommuner runt om i landet. Du ställer dig i kö till den skola du är intresserad av genom ett formulär som finns på skolans egen webbplats. Det är bra att komma ihåg att varje kommun väljer att organisera skolvalet på sitt eget sätt. Därför är det bra att ta reda på hur skolvalet går till i just din kommun. För de flesta föräldrar är det viktigt att göra ett så genomtänkt skolval som möjligt. Här har vi samlat några goda tips och råd som kan hjälpa dig i valet av skola för ditt barn.

Vilket arbetssätt passar ditt barn?
Som förälder känner du ditt barn och vet på vilket sätt hen motiveras och stöttas på ett bra sätt. Därför rekommenderar vi dig att ta reda vilka arbetssätt skolan använder och funderar över hur det skulle kunna passa ditt barn. Alla barn är olika och trivs bäst i en miljö som både stimulerar och ger trygghet.

Gå på besök och bilda dig en egen uppfattning
Ta dig gärna tid att gå på några öppna hus eller privata visningar för att bilda dig en uppfattning av skolans lokaler, stämningen bland pedagogerna och för att höra mer om hur verksamheten organiseras varje dag. Det kommer till exempel sjukdomar och höstrusk varje år – hur fungerar skolans idéer och upplägg när förutsättningarna inte är optimala? Genom att prata med rektor eller lärare på plats kan du få en tydligare bild av hur en vanlig skoldag kan se ut.

Prata med eleverna på skolan
När du är på besök, passa på att byta några ord med de äldre eleverna för att bilda dig en uppfattning av vad de tycker om sin skola. Är skolan en plats där de hittar studiero? Vad tycker eleverna om sina lärare? Levererar skolan det som den säger att den ska?

Liten, stor, fristående eller kommunal?
Alla driftformer eller typer av ägare har sina fördelar. Om du funderar över skolans långsiktiga mål är det bra att ställa frågor om det när du besöker skolan. Vi på Pysslingen får ofta frågor kring vår långsiktighet utifrån att vi är vinstdrivande. Många tror att det finns en motsättning mellan långsiktighet och vinster. Vi tror att det snarare finns en stark koppling, och att det krävs en långsiktighet för att nå goda elevresultat. Vilken känsla av långsiktighet får du när du besöker den skola du är intresserad av?

Läs mer på skolvalet.nu
http://www.skolvalet.nu kan du läsa mer om hur ett skolval går till och vad som gäller generellt sett kring friskolor och skolval. Sidan drivs av Friskolornas Riksförbund. Du kan också läsa mer om riktlinjerna för skolval på Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se.

 

Klicka här för att se alla Pysslingens skolor i Sverige.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-04-06