Skolmaten

God och näringsriktig mat är viktigt för att verksamheten i våra skolor ska fungera bra. I Pysslingen Skolor har vi därför en måltidsansvarig, Rickard Lundberg, som tillsammans med våra skolor, arbetar med att vidareutveckla och kvalitetssäkra arbetet med måltiderna vi serverar.

Senast uppdaterad: 2016-11-08