Våra avdelningar

social_image56d830391db75

Solrosens avdelningar
På Solrosen är barnen fördelade på 4 avdelningar.
Fröet: 16 st. 1-3 åringar. Här arbetar Maria, Ida och Vusale.
Bladet: 16 st. 1-3 åringar. Här arbetar Francsica, Hesho och Sara.
Knoppen: 21 st. 3-5 åringar. Här arbetar Alexandra, Sussan och Emil
Blomman: 14 st. 3-5-åringar. Här arbetar Charlotte och Maria.

Personal
Solrosens personal består av ett ledningsteam, pedagoger och en kock.

Lednings- och stödfunktioner
Solrosens förskola leds av ett ledningsteam bestående av förskolechef, biträdande förskolechef, utvecklingschef och intendent.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-03-14