Välkommen till Pysslingen Förskolor Vårängen

Vårängen är en förskola med traditionella och integrerade barngrupper. Vi tar emot barn med grav språkstörning, döva barn och barn med hörselnedsättning och CI (cochleaimplantat). Förskolan ligger nära naturen invid Karolinska sjukhuset i Huddinge, nära kommunikationer som bussar och pendeltåg.

Vi arbetar för att ha en genomtänkt, lustfylld och lärande miljö inom- och utomhus. Vi strävar efter att alla barn ska kunna kommunicera och utvecklas efter sina egna förutsättningar och därigenom få en god självbild. Vårängens vision är:

KOMMUNIKATION – NYCKELN TILL LÄRANDE OCH FÖRSTÅELSE

Pysslingen Vårängen ingår i förskoleområde 9 ”Huddinge” tillsammans med förskolorna; Förskolan Solängen, Förskolan Myrängen, Förskolan Riddarborgen och Förskolan Blåbärsstället.

 

 

Kontakta oss

Epost varangen@pysslingen.se

Facebook Vårängens Facebooksida

Förskolechef Annette Lassus | 073-9343173

Telefonnummer till avdelningarna finns under fliken Kontakt.

Här hittar du oss


Omsorgsfullt lärande

Omsorgsfullt lärande

I en omsorgsfull miljö kan lärande och utveckling skapas. Där använder kunniga pedagoger vardagens händelser och tydliggör för barn det lärande som sker samt utmanar till nya insikter. Det innebär ett medvetet lärande i vardagens återkommande situationer/aktiviteter.
I förskolans läroplan finns 6 olika områden som vi specifikt skall lysa på och vi har tagit fram korta videoklipp för att kommunicera dessa.

Värdegrund
I förskolan ska pedagogerna uppmuntra till barnens samspel, ansvar och respekt där varje barns röst har lika värde.
Lek
Genom leken får barn möjlighet att bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter. Lek är viktig för barns utveckling och lärande.
Språk & kommunikation
Språk och kommunikation i förskolan handlar om att pedagogen tar tillvara på samtalet och berättandet hos barnen.
Matematik
Genom att pröva, undersöka och lösa problem som uppstår i vardagen fördjupar barnen sin förståelse för matematiska begrepp
Skapande
Genom lek, bild, sång, dans, rörelse, musik och drama får barn i förskolan bearbeta upplevelser, tankar och erfarenheter.
Naturvetenskap & teknik
Naturvetenskap och teknik i förskolan innebär att upptäcka och ta reda på samband i naturen och utforska hur teknik fungerar.  

Nyheter från Pysslingen Förskolor Vårängen