Tema

Vi har valt att arbeta tematiskt på förskolan där barnens inflytande spelar en stor roll i verksamheten. I temat utgör barnens intressen och ideér grunden för aktiviteterna. Pedagogerna skapar förutsättningar för att varje enskilt barn ska tillgodoses och utmanas. För att skapa en gemenskap och en röd tråd på hela förskolan har vi valt att jobba med ett gemensamt övergripande tema. Varje utvecklingsgrupp väljer sedan själv hur temat ska genomföras i gruppen. Givetvis genomsyras verksamheten av förskolans läroplan men även våra egna prioriterad mål. De prioriterade målen för läsåret 17/18 är:

SpråkSkapa kommunikationsvägar anpassat för varje enskilt behov

ITAnvända en digitaliserad miljö som grund till att förstå och bearbeta dagens samhälle och omvärld

SkapandeTydliggöra och synliggöra skapandets olika former (lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama)

 

Senast uppdaterad: 2017-09-01