Välkommen till Växthuset Skola

Växthuset Skola startade höstterminen 2012 och vi har haft en fantastisk start! Våra drivande pedagoger och inbjudande lokaler skapar de förutsättningar du vill att ditt barn skall ha i skolan. Växthuset Skola ligger i Pedagogen Park i Mölndal. Vi har ungefär 320 elever i årskurserna F – 9.

Välkommen!

Kontakta oss

Epost vaxthusetskola@pysslingen.se

Facebook Växthuset Skolas Facebooksida

Rektor Helen Ernebäck | 031 67 39 89

Förskolechef Sabina Båvenby | 031 27 31 00

Bitr. rektor Henrik Sjöman | 076 7243 297

Intendent Jonathan Ogheden | 031 673 996

Här hittar du oss

Nyheter från Växthuset Skola