Agnesbergs förskolegård rustas upp

Under våren 2019 renoveras Agnesbergs förskolegård. På gården kommer det bland annat att sättas upp ny lekutrustning. De befintliga vippgungorna, bakborden och lekhuset byts ut mot nytt lekmaterial. Runtom ytorna blir det kubbsarg.

Under tiden renoveringen pågår stängs delar av gården av, och barnen kommer därför att vistas på andra delar av gården samt att göra utflykter i närområdet. Vårdnadshavare och medarbetare på Agnesberg får löpande information om renoveringen. Bygget förväntas vara klart i april 2019. 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*