Ställ ditt barn i kö

Vad roligt att du är intresserad av en plats hos oss på Agnesberg! För att ställa ditt barn i kö går du in på Solna stads webbplats och gör din platsansökan där. Vi placerar alla barn enligt kommunens turordningsprinciper.


Så ställer du ditt barn i kö
För att ställa ditt barn i kö till Agnesberg anger du oss som val inne på Solna stads webbplats. Om du vill ha hjälp med att ställa dig i kö kan du ringa Kontaktcenter förskola på telefon 08-746 10 00.

 

 

Har du frågor?
Har du frågor om kö och intag kan du kontakta vår intendent Cathrine Löfstedt på telefon 070-245 92 06 eller e-post cathrine.lofstedt@pysslingen.se. Ange ”köplats” i ämnesfältet.

Kom på visning
Välkommen  att besöka oss om ni är intresserad av vår förskola inför förskolevalet. Kontakta då platsansvariga och boka tid: Johannes Wunsche och Helena Mattsson, 076-119 31 12.

Regler för kö och placering
Barnet är garanterad en plats i en kommunal förskola inom fyra kalendermånader från när vårdnadshavare anmält behov av förskola. Fördelningen av platser till förskolan och pedagogisk omsorg inom respektive område sker enligt följande:

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt 8 kap 14 § skollagen.
  2. Barn med syskon som redan är placerade på den förskolan eller på den pedagogiska omsorgen.
  3. Barn med längst kötid som går i en verksamhet i Solna utanför sitt område[1], som önskar byta till en förskola eller pedagogisk omsorg i sitt område
  4. Barn med längst kötid som inte har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg, och som omfattas av platsgarantin.
  5. Barn med längst kötid som inte har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg som har tackat nej till garantierbjudande
  6. Barn med längst kötid som har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg i sitt område som vill byta.

 

Kötiden räknas från det datum som ansökan inkommit. När flera barn har samma kötid gäller barnets födelsedatum. Det äldre barnet får placering före det yngre barnet.

Om en vårdnadshavare planerar att flytta till Solna och önskar barnomsorgsplats behöver ett hyres- eller köpekontrakt bifogas ansökan. Ködatumet räknas från den dagen komplett ansökan är inkommen. Barnet ska vara folkbokfört i Solna innan barnet kan börja i förskolan i kommunen.

Garantierbjudandet kan bli till en annan förskola än den som önskats. Om vårdnadshavare tackar nej till ett garantierbjudande gäller inte längre platsgarantin. De barn som har platsgaranti erbjuds plats före barn utan platsgaranti.

Om plats inte kan erbjudas inom fyra kalendermånader på något av de önskade alternativen blir barnet erbjuden en plats på en annan förskola i kommunen.

Senast uppdaterad: 2020-09-15