Kvalitetsarbete

På dessa sidor kan Du läsa om vårat systematiska kvalitetsarbete Resultat Här kan du se vårat resultat från de senaste kundundersökningarna och de senaste medarbetarundersökningarna. Kundundersökning
  • NKI - Nöjd Kund Index är ett sammanslaget resultat från 3 olika frågor. klicka på NKI för att se vilka frågor som ställts samt vårat resultat.
  • Undervisning
  • Lärmiljö
  • Trivselgrad
  • Rekommendationsgrad
Medarbetarundersökning
  • NMI-Nöjd Medarbetar Index är ett sammanslaget resultat från 3 olika frågor. klicka på NMI för att se vilka frågor som ställts samt vårat resultat.
  • Engagemang
  • LedarIndex
  • Attraktivitet
Utveckling framåt Under rubriken ”Utveckling framåt” kan du ta del av vad varje förskola anser behöver förbättras i verksamheten, vilka nya mål som ska vara i fokus och vilka aktiviteter som planeras för att förskolan ska utvecklas vidare. Analys I juni sammanställer och analyserar Pysslingens samtliga förskolor sina resultat. Under rubriken ”Analys” kan du ta del av vad som varit i fokus under året och hur förskolan tänker om verksamhetsåret som har gått.  
Senast uppdaterad: 2014-08-21