Öppettider

Våra nuvarande öppettider är 07.00-17.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Vi följer kommunens ramtider som är kl. 06.30-18.00 och finns behov av barnomsorg inom ramtiden tar ni kontakt nedanstående kontaktperson.

Tidigare stängning

Vissa dagar har vi APT, Arbetsplatsträff  vilket innebär att vi stänger tidigare eller öppnar senare än aviserad öppettider.

Stängda heldagar

3 dagar per läsår har medarbetarna planering, utvärdering och fortbildning. Det innebär att förskolan är stängd hela den dagen. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar (se kalendarium) kontaktar ni Cathrine Löfstedt, Intendent senast 3 veckor innan aktuellt datum. Det ordnas då med vikarier eller plats på en närliggande Pysslingförskola.

Föräldraledig/arbetssökande

När du är föräldraledig eller arbetssökande får ditt barn vara i förskolan 30 timmar per vecka under skolans läsår. När skolan har lov får ditt barn vara på förskolan i 15 timmar per vecka. Med 30 timmar menas närvaro varje dag,  kl.9.00-15.00 och 15 timmar, då är det tisdag-torsdag 9.00-14.00 som gäller.

 

Senast uppdaterad: 2018-11-21