Vår förskola

På förskolan Agnesberg har vi hållbara strukturer och ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt på hela förskolan.

Vi vill stärka varje barns kreativa sinne samt deras förmåga att kunna påverka och förändra. Det är centralt för oss på förskolan Agnesberg att alltid uppmärksamma olika perspektiv och tankesätt för att ge barnen möjlighet till att se olika sätt att tolka problem och att lösningar kan se olika ut.

Vi arbetar med ett starkt pedagogiskt ledarskap och har en organisation som möjliggör för varje barn att vara i mindre sammanhang under dagen på förskolan.

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2020-04-27