Vår förskola

Agnesbergs förskola ligger på Tunvägen 39 i Solna. Det är nära till naturen, Överjärva Gård och Nya Ulriksdal. Förskolan är en så kallad allmänpedagogisk förskola, dvs. vi har inte någon specifik inriktning såsom uteförskola, kost och hälsa, montessori etc.

Som det står i läroplanen ska förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi erbjuder varje barn en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostrande och ett lustfyllt lärande bildar en helhet. Vårt arbetssätt har sin grund i barnens intressen. Pedagogerna är aktiva och närvarande i barnens lek och kommunikation, så att vi har möjlighet att se och höra vad som händer, för att på så sätt kunna vägleda och hjälpa barnen i deras utveckling. Vårt umgänge på förskolan präglas av ansvar för vårt uppdrag, respekt för varandra, delaktighet i förskolans verksamhet, trygghet i den tydliga organisationen och glädjen i att få arbeta tillsammans.

Alla deltagare – både vuxna och barn – är tillgångar för gruppen. Vi gläds med varandra, vi har alla olika behov, som respekteras och tillgodoses. För oss handlar förskolan om ett samarbete med er föräldrar. Det är viktigt att vara lyhörd för era önskemål och se till att verksamhet fungerar. Kommunikationen är viktig i alla relationer och fungerar den så finns det ett ömsesidigt förtroende.

Vi önskar att ni som familj ska känna er välkomna och att era barn, när de lämnar oss, tar med sig känslan av att de kan, vill och vågar.  

Senast uppdaterad: 2018-03-28