En dag hos oss

Första mötet.. 

Vi vill ge barnet en så bra start som möjligt och därför är första mötet extra viktigt. När barnet kommer till förskolan ska en pedagog möta upp, så att barnet känner sig trygg, sedd och välkommet. De barn som kommer vid öppning lämnas på en ”öppningsavdelning” som är överenskommet och där serveras det en frukost kl: 07.30.

Avdelningarna.. 

När fler barn kommer under morgonen är det dags att dela upp sig på sina respektive avdelningar inne eller i sin grupp ute. Barnen och pedagogerna samlas för att se vilka som är här och vad man ska göra under dagen, här äter barnen också frukt. Detta skapar en trygghet och gemenskap för barnen.

Lek och lärande.. 

I ett omsorgsfullt lärande behöver pedagogerna vara nära och aktiva i barnets värld och lek för att ta reda på vad barnen tänker, känner, säger, behöver stöd i, uppmuntras i, utmanas i, vad de har för intressen etc.

På så sätt planerar pedagogerna verksamheten utifrån barnen och ger dem delaktighet och inflytande i utbildningen. Under förmiddagen och eftermiddagen har man ofta undervisningsstunder på gården, i närområdet eller inne på förskolan.

Undervisning..

Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.

Lunch, vila och mellanmål…

Vid lunch samlas barnen och maten serveras på avdelningarna där barnen äter i mindre grupper med en pedagog. Efter lunch har man en lugnare stund, då de yngsta barnen sover och de äldre varvar ned med en saga, lugn musik. Mellanmål servers givetvis också då energin behöver fyllas på under eftermiddagen.

Hygien…

Det är viktigt att tvätta händerna vilket görs när vi kommer in, ska äta och varit på toaletten

Samarbete…

Över huset samarbetar våra pedagoger där alla barn är allas barn trots att man tillhör en avdelning med ansvarspedagoger

Leken…

Leken har en stor plats i vår verksamhet och är viktig för lärandet, barnen ska under dagen få leka och utvecklas i ett socialt sammanhang med andra barn och vuxna i förskolan.

Lärmiljöer..

Hos oss vistas barnen i en god lärmiljö där den fysiska miljöns utformning och pedagogernas medvetenhet om innebörden i begrepp som tillgänglighet, stimulans, progression och omsorg skapar en helhet. I Pysslingen förskolor, tas barns tankar och idéer till vara för skapa en trygg, levande , föränderlig och utvecklande lärmiljö tillsammans med andra barn och vuxna

Hämtning…

När barnen hämtas får föräldrarna information om vad som har hänt under dagen där varje dag ska få ett bra avslut så att barnen längtar till nästa dag på förskolan.

Senast uppdaterad: 2020-04-27