Föräldrasamverkan

Introduktion/inskolning
På Agnesberg använder vi oss av en föräldraaktiv tre dagars introduktion/inskolning där ni som vårdnadshavare delar tillsammans med oss pedagoger i verksamheten och i dagens rutiner. Genom ert deltagande i verksamheten under dessa tre dagar får barnen en trygg start på sin förskoletid och ni får en inblick i hur verksamheten ser ut.

Det dagliga mötet
På Agnesberg lägger vi stor vikt vid det dagliga mötet. Samtalet vid lämning och hämtning är stunden då ni föräldrar ger ett nuläge kring ert barn till oss pedagoger och vi pedagoger ger er föräldrar en uppdatering på hur dagen varit.

Uppföljningssamtal
Efter avslutad introduktion för ert barn på på förskolan bjuder vi in till ett uppföljningssamtal. Där pratar vi om hur du och ditt barn upplevt introduktionen och om eventuella frågor du kan ha efter er första tid hos oss.

Uppstartssamtal på höstterminen 

Erbjuds alla vårdnadshavare i syfte att vi tillsammans, hem och förskola, ska starta upp i ett gemensamt nuläge för just ditt barn.   

Utvecklingssamtal
Minst en gång per år bjuder vi in till ett utvecklingssamtal. Vi ser det som ett värdefullt möte där vi tillsammans pratar om just ditt barns utveckling och lärande och hur förskolan och hemmet kan arbeta tillsammans så att vi bildar en helhet i barnets utveckling. Det ger även dig som vårdnadshavare möjlighet att ställa frågor och komma med önskemål.

Föräldramötet
Vi bjuder även in till ett föräldramöte varje termin. Under höstterminen har vi fokus på ”normer och värden” och under vårterminen bjuder vi in till ett möte med inriktning på ”utveckling och lärande”. På förskolan Agnesberg vill vi göra våra vårdnadshavare så delaktiga i verksamheten som möjligt.

Förskoleforum.
Ett par gånger per termin bjuder rektor och biträdande rektor in till ett öppet förskoleforum. Syftet med förskolerådet är att skapa ett samarbete och en dialog mellan hem och förskola för att bidra till förskolans fortsatta utveckling.

Schoolsoft
För oss på förskolan Agnesberg är det viktigt att ni som vårdnadshavare har möjligheten att vara delaktiga i ert barns utveckling. Vi jobbar med Schoolsoft som innebär att ni kan följa den röda tråden genom ert barns utveckling via dator, mobil eller surfplatta.

Besöka oss
Ni är alltid välkomna att vara med ert barn i under en dag verksamheten på förskolan Agnesberg för att se hur vi har det.

 

Senast uppdaterad: 2020-04-20