Föräldrasamverkan

Introduktion/inskolning
På Agnesberg använder vi oss av en föräldraaktiv tre dagars introduktion där ni vårdnadshavare tillsammans med oss pedagoger deltar i verksamheten och i dagens rutiner. Genom ert deltagande i verksamheten under dessa tre dagar får barnen en rolig och trygg start på sin förskoletid och ni får en inblick i hur verksamheten ser ut.

Vi ser att det ger de bästa förutsättningarna för trygga barn och trygga vårdnadshavare.

Det dagliga mötet
På Agnesberg lägger vi stor vikt vid det dagliga mötet. Samtalet vid lämning och hämtning är stunden då ni föräldrar ger ett nuläge kring ert barn till oss pedagoger och vi pedagoger ger er föräldrar en uppdatering på hur dagen varit.

Uppföljningssamtal
Efter avslutad introduktion för ert barn på på förskolan bjuder vi in till ett uppföljningssamtal. Där pratar vi om hur du och ditt barn upplevt introduktionen och om eventuella frågor du kan ha efter er första tid hos oss.

Utvecklingssamtal
Minst en gång per år bjuder vi in till ett utvecklingssamtal. Vi ser det som ett värdefullt möte där vi tillsammans pratar om just ditt barns utveckling och lärande och hur förskolan och hemmet kan arbeta tillsammans så att vi bildar en helhet i barnets utveckling. Det ger även dig som vårdnadshavare möjlighet att ställa frågor och komma med önskemål.

Föräldramötet
Vi bjuder även in till ett föräldramöte varje termin. Detta möte kan se olika ut och innehålla allt från allmän information till dialog kring pedagogik och förskolans utveckling. På Agnesberg vill vi göra våra vårdnadshavare så delaktiga i verksamheten som möjligt.

Förskoleråd
Ett par gånger per termin bjuder vi in till ett öppet förskoleråd. I förskolerådet sitter några av våra pegagoger, en eller flera representanter från ledningsteamet samt vårdnadshavare från våra avdelningar. Syftet med förskolerådet är att skapa ett samarbete och en dialog mellan hem och förskola för att bidra till förskolans fortsatta utveckling.

Schoolsoft
För oss på Agnesberg är det viktigt att ni som vårdnadshavare har möjligheten att vara delaktiga i ert barns utveckling. Vi jobbar med Schoolsoft som innebär att ni kan följa den röda tråden genom ert barns utveckling via dator, mobil eller surfplatta.

Besöka oss
Ni är alltid välkomna att vara med ert barn i under en dag verksamheten på Agnesberg för att se hur vi har det.

Traditioner
På Agnesberg uppmärksammar vi olika traditioner och kulturer genom till exempel mat och festliga aktiviteter för våra barn.

Senast uppdaterad: 2018-09-05