Ninja Warrior på Alfaskolan

Vi på Alfaskolan har valt att hitta ett samarbete med Mårten Nylén och Ninja Warrior. Detta för att poängtera hur viktigt vi tycker det är att hitta en balans i livet med studier och rörelse. Tillsammans med det samarbete vi i många år har haft med Carolas eko som varje dag ger oss ekologisk och näringsriktig mat så ville vi nu trycka mer på den lustfyllda rörelsen.
Barn och ungdomar mår bäst om de både rör sig och studerar. Det är då de har möjlighet att få balans i livet, säger Mi Åberg Anell, rektor på Alfaskolan.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*