Information om AcadeMedias eventuella börsnotering

I tisdags rapporterade media att AcadeMedia, som äger Alfaskolan har påbörjat förberedelserna inför en eventuell börsnotering. Det stämmer att en sådan process inletts men om en börsnotering blir verklighet är det är inget som kommer påverka varken medarbetare eller elever här på skolan.

All verksamhet kommer fortsätta precis som vanligt. AcadeMedia har också en utbildningsgaranti som säger att alla som valt någon av deras skolor kommer få gå klart sin utbildning. Den ligger fast, ingenting har förändrats.

Här är svar på några vanliga frågor. Dessa har också skickats till medarbetare inom AcadeMedia och publicerats på Academedia.se

Hur kommer en eventuell börsnotering påverka enskilda skolor, som Alfaskolan?
AcadeMedia har gjort ägarbyten förut och företaget har varit på börsen tidigare. Erfarenheten är att verksamheten och enskilda skolor påverkas väldigt lite av ett ägarbyte.

Vad betyder en eventuell börsnotering för anställda inom AcadeMedia och på Alfaskolan?
Inget. Alla kollektivavtal löper som vanligt. De satsningar som AcadeMedia gör på fort- och vidareutbildning löper på, det kvalitetsarbete som AcadeMedia bedriver fortsätter.

Varför vill nuvarande ägare sälja?
AcadeMedias nuvarande ägare EQT äger i vanliga fall företag mellan fem och sju år. Nu har det gått fem år och AcadeMedia har uppfyllt de mål som EQT satte upp när de blev ägare till bolaget 2010, och då påbörjar man den här processen. EQT kommer vid en eventuell börsintroduktion troligtvis att kvarstå som ägare under ett antal år framöver, då tillsammans med flera andra.

När kommer en börsnotering att ske?
Det finns ingen tidpunkt fastställd ännu. Processen för att förbereda en notering har börjat. Det är förutsättningen för att man ska ha möjlighet att göra en börsnotering när tiden är rätt.

Har du fler frågor?
Kontakta skolans rektor Mi Åberg-Anell (Mi.Aberg-Anell@pysslingen.se)


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*