Alfaskolans elevråd vill ta emot flyktingbarn!

Alfaskolan i Solna är en mycket väl fungerande grundskola, vars nionde-klasser år efter år har bland de högsta meritvärderingarna i Sverige. Men eleverna är inte bara akademiskt framstående, de har också ett stort socialt medvetande. Elevrådet har nu författat ett brev till regeringen om att tillfälligt få kringgå skolans köregler för att ge några flyktingbarn en bra skolmiljö.

”Vi på Alfaskolan vill ta ansvar för barn på flykt…. Därför vill vi välkomna några flyktingbarn till Alfaskolan då vi tror att vi kan hjälpa de att känna trevnad i deras nya land.”

Skolan har beslutat stödja elevernas initiativ, och förutom elevrådets ordförande Cedric Karis, har Alfaskolans rektor därför skrivit på elevrådets skrivelse.

Klicka på denna länk för att läsa hela skrivelsen: skrivelse flyktingbarn


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*