Rektorsbrev februari

Vabruari och kräksjuka, influensa mm. Detta har tyvärr drabbat oss hårt i år och både elever och personal har de senaste veckorna varit lite bleka om nosen. Vi hoppas nu på att när vi kommer utomhus fler minuter varje dag då våren nalkas så ska smittotillfällena minska bland oss alla.

Vi är nu inne på sluttampen av vår enkät för er vårdnadshavare. Sista dag för att svara på enkäten är den 17 februari och det är endast en av er vårdnadshavare som får enkäten mejlad till sig. Observera att det är en enkät per barn som vi behöver få in. Kopierar in hur deltagarprocenten ser ut för er vårdnadshavare i de olika klasserna nedan.

 

Totalt 183 antal svar 411 antal elever på skolan 44,5%
   
1 14 27 51,9%
2A 10 27 37,0%
2B 22 27 81,5%
3 11 28 39,3%
4A 9 27 33,3%
4B 14 27 51,9%
5A 8 27 29,6%
5B 8 27 29,6%
6 7 27 25,9%
7 B 14 28 50,0%
7A 12 28 42,9%
8 B 14 28 50,0%
8A 11 28 39,3%
9 15 28 53,6%

 

Både skolledningens och föräldrarådets analys är att när deltagarprocenten går ner så visar det på en större nöjdhet. Pedagogernas samlade bild av läget efter era gemensamma utvecklingssamtal är att väldigt mycket fungerar bra på skolan just nu. De får mycket positiv feedback av er på det ni tycker de gör bra under dessa samtal. Vi skulle bara vilja belysa en vinkling på hur vi i skolledningen ser på detta. Vår ambition går hand i hand med er. Vi vill att pedagogerna på Alfaskolan ska trivas och stanna kvar. Vi är mycket nöjda med vår personalgrupps engagemang och kompetens och framhåller ofta hur glada vi är för deras insats. Alfaskolan ligger som ni vet i framkant på det mesta där mätningar görs. Vi är den skola i Solna som år efter år har bäst resultat, vi är dessutom den skola inom Pysslingen och Academedia som landsövergripande har bäst resultat kring måluppfyllnad och gymnasiekompetens för avgångseleverna. Vi ligger på höga och stabila trygghetsvärden och jag som rektor håller en del workshops och dragningar kring vad Alfaskolan framgångsfaktorer är för andra skolledare, så att de kan få hjälp att driva en lika fin skola som den vi gemensamt skapar. Det är dock en mätning som inte ligger i topp med de övriga resultaten och det är just denna enkät. Vi behöver nu er hjälp för att kunna fortsätta att vara en av Sveriges ledande skolor. Dessa värden på NKI är mycket viktiga för oss då de hjälper oss att styra skolutvecklingen där ni vårdnadshavare ser att det behövs.

I måndags så var fritidshemmet stängt då våra yngre elever hade utvecklingssamtal. Då passade vi på med att ha planering och utbildningsdag för personalen. Vi är stolta över vårt fritidshem och det är något som vi prioriterar och vill utveckla mer. Den förrändringprocess som vi går igenom är med eleverna i fokus. Anledningen till att vi numera slår ihop avdelningarna på eftermiddagarna innan stängning är att vi bättre kan använda vår fantastiska fritidshemspersonal under tider då vi har alla våra elever på skolan. På det sättet ökar vi stödet för alla elever kring lärandet. Vi förstår att det innebär att det kan leda till att det upplevs som mindre lugnt den sista stunden på dagen men vinsten för den stora gruppen elever är större nu. Vi säkerställer också att vi ligger långt framme med att jobba med de styrdokument som kommer att ligga som grund för verksamheten. Snart kommer läroplanen att utökas med ett tillägg där just fritidshemmets syfte och centrala innehåll kommer att förtydligas. Tack till er föräldrar som har förståelse att även fritids behöver stänga ibland så att personalen kan ha studiedag.

Avslutningsvis vill vi med stolthet informera att vi lyckats knyta Elza Dunkels till årets föräldraföreläsning. Elsa är docent i pedagogiskt arbete och lärarutbildare vid Umeå universitet. Hon är en av landets främsta experter inom området unga och internet. Föreläsningen ger en nyanserad och fördjupad bild av ungas vardag på nätet och hur vi vuxna kan förhålla oss till den. Vi får en översikt av forskningsläget kring nätmobbning och vad som skiljer mobbning på nätet från traditionell mobbning men också fenomen som näthat och nätkärlek. Föreläsningen ger praktiska råd om hur vi kan förebygga och hantera kränkningar på ett sätt som tar hänsyn till vetenskaplig kunskap och inte gissningar och antaganden. Vi hoppas att ni prioriterar denna föreläsning denna kväll. Denna kväll har vi också bjudit in Älvkvarnskolans vårdnadshavare, och det är först till kvarn som gäller. Separat inbjudan kommer. Hoppas ni nu direkt går till mailet där ni fått länken till kundindex och svarar om ni inte redan gjort det.

 

Vänligen Mi


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*