Till samtliga vårdnadshavare som har barn som går eller ska börja i Alfaskolan

Vi är stolta och glada över att det är så många barn som vill gå hos oss på Alfaskolan! Vår önskan är att få plats med två klasser i varje årskurs men tyvärr räcker inte våra lokaler till för att ta ha fler klasser än 15 stycken. I några av våra årskurser har vi därför bara en klass. Det som styr om vi tar in två förskoleklasser eller en varje år är hur många år 9 klasser vi släpper.

Enligt nuvarande rutiner bildar barnen från Kadetten en klass när de börjar hos oss. Om det finns plats för fler kompletteras klassen med barn från andra förskolor.  Det gäller både de år som vi tar in en och två förskoleklasser.

Från och med hösten 2017 kommer våra rutiner att ändras i de årskurser där vi tar har två klasser. I förskoleklass kommer vi skapa två nya grupper inför höstterminen med ungefär lika många barn från Kadetten i varje grupp. Vi anser att det är bra för barnen att bilda nya konstellationer samt att barn som inte kommer från Kadetten får samma villkor att vara ny elev på Alfaskolan. Grupperna kommer att bildas av personalen på Alfaskolan.

I de övriga årskurserna kommer vi att bilda nya klasser, de år vi har två paralleller,

inför årskurs 4 och årskurs 7. Vi anser även här att det är positivt för grupper att ändra sammansättning för att utöka de sociala arenorna, skapa jämnare könsfördelning vid behov och för att ge barnen en möjlighet till att få fler bekantskaper under sin grundskoletid på en relativt liten skola.

Solna den 22 februari 2016

 

Mi Åberg Anell

Rektor Alfaskolan


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*