Rektorsbrev mars

Äntligen har ljuset börja komma tillbaka och dagarna blir längre och längre. Vi har haft full aktivitet på skolan den sista tiden med idrottsdagar, föreläsning kring näthat och nätkärlek, nationella prov och mycket, mycket mer. På torsdag går Småstjärnorna 2016 av stapel och därefter återgår fritidshemmet till andra aktiviteter.

Tack alla ni som svarade på vår kundenkät! Vi hade mycket hög svarsfrekvens och vi vill verkligen tacka för att vi får ett bra underlag att analysera i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Till hösten kommer vi att få en ny lärplattform, Schoolsoft, istället för Unikum. De som har erfarenhet av det systemet menar att det är ett bra system för kommunikation mellan skolan och hemmet. Skolan har ett par gånger försökt att skicka e-post via vårt elevregistreringssystem men vi upptäcker att det är många som har inaktuella adresser. Om du är osäker på att du har rätt adress i vårt system, kontakta ditt barns klasslärare.

Som vi tidigare har informerat i föräldrarådet och på hemsidan har skolledningen beslutat, efter diskussioner med personalen, att från och med hösten 2017 ändra våra rutiner i de årskurser där vi har två klasser. I förskoleklass kommer vi skapa två nya grupper inför de höstterminer där det är möjligt då vi har två paralleller. Vi anser att det är bra för barnen att bilda nya konstellationer samt att barn som inte kommer från Kadetten får samma villkor att vara ny elev på Alfaskolan.

I de övriga årskurserna kommer vi att bilda nya klasser, de år vi har två paralleller,  inför årskurs 4 och årskurs 7. Vi anser även här att det är positivt för grupper att ändra sammansättning för att utöka de sociala arenorna, skapa jämnare könsfördelning vid behov och för att ge barnen en möjlighet att få fler bekantskaper under sin grundskoletid på en relativt liten skola.

Första gången detta kommer att bli aktuellt är alltså om 1,5 år. I samband med detta kommer eleverna, om de vill, få möjlighet att önska en kompis som de fortsätter med, i praktiken blir det ju så att de fortsätter med halva sin klass och övriga halvan blir ny för dem. Dessa önskningar kommer vi att försöka möta i största möjliga mån. Grupperna kommer att bildas av personalen på Alfaskolan. Det är skolans specialpedagogiska kompetens i elevhälsoteamet, ihop med de pedagoger som känner barnen bäst, som kommer att göra de nya grupperna. Hur man som förälder agerar, då skolan gör en förändring som ens barn och kanske man själva inte håller med om, kommer att göra skillnad för hur jobbigt detta beslut blir för ens barn. Vi ber er här att tänka på att prata väl om skolan då barnen är i närheten för att möjliggöra en trygg skolgång för dem. Vi har tagit till oss att det är flera som inte läst informationen på hemsidan, men läs gärna den information som står där kring detta under Nyheter. Vi kommer därför i samband med rektorsbrevet för mars att lägga upp skrivelsen som publicerades på hemsidan den 21 februari, på Unikum tillsammans med minnesanteckningarna från föräldrarådet den 11 februari. En hel del elever och föräldrar har uttryckt sin oro för beslutet, samtidigt som några välkomnar förändringen. Skolledningen och personalen på skolan hade inte förväntat sig en så kraftig reaktion på något som dels ligger långt fram i tiden och dels är mycket vanligt på andra skolor. Idag har det tyvärr idkats skadegörelse mot skolan i form av nedklottrade väggar med både tuschpennor och blyertspennor. Detta är inte rätt sätt att kommunicera och därför har vi gått ut i de börda klasserna för att lyssna och låta eleverna ställa sina frågor samt informerat om varför detta beslut tagits, samtidigt som vi förtydligade hur vi kommunicerar med varandra på Alfaskolan. Jag och Joakim, biträdande rektor besökte  2a, 2b, 4a, 4b, 5a och 5b. Då förklarade vi också tydligt anledningen till beslutet och hur den nya klassammansättningarna kommer att sättas ihop.

Sedan en tid tillbaka ligger läsårstiderna på skolans hemsida. När det gäller skolavslutningen den 10 juni 2016 har skolan hyrt Aula Medica som ligger på Nobels väg. Vi tycker att lokalen passar bra in i skolans Naturvetenskapliga profil och ser fram emot en unik skolavslutning.

 

Vårhälsningar

Mi

 

 

 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*