Pysslingen skolor byter från Unikum till Schoolsoft

Idag använder Pysslingen Skolor antingen Unikum eller Schoolsoft som digitalt verktyg för pedagogisk dokumentation och kommunikation. Ett beslut har fattats att alla skolor, från och med höstterminsstarten 2016, ska använda Schoolsoft. Detta som ett led i utvecklingen av vårt systematiska kvalitetsarbete  Båda systemen är beprövade och kvalitativa och ungefär hälften av våra enheter använder redan Schoolsoft.

Övergången kommer dock innebära en del nytt för elever, vårdnadshavare och medarbetare men vår förhoppning är att de flesta snabbt ska kunna känna sig hemma i det nya systemet. Just nu genomförs utbildningar för medarbetare så att de ska kunna möta upp snabbt i samband med läsårsstarten 16/17. Under läsåret 16/17 kommer vi fortsätta utbilda våra medarbetare så att de kan komma in i Schoolsofts användningsområden fortast möjligt och på bästa sätt.

Inloggningsuppgifter till vårdnadshavare kommer att delas ut i samband med skolstarten höstterminen 2016.

I samband med övergången kommer samtliga användare i Unikum att tas bort. Bytet sker under perioden 18 juni till 24 juli. Det innebär att alla som har dokumentation i Unikum, som de vill spara, behöver göra det senast fredag 17 juni. Den dokumentationen kan t ex vara foton, bifogade filer, planeringar, blogginlägg, samtalsdokumentation etc. Det gäller samtliga användare, elever, barn, personal och administratörer.

Kontakta gärna skolans expedition för att säkra upp att skolan har rätt e-postadress till er som vårdnadshavare alfaskolan@pysslingen.se

 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*