Information om skolavslutningen den 10 juni kl. 14.15-15.30

Skolavslutningen närmar sig med stormsteg och fredagen den 10 juni är det dags för Alfaskolans avslutning i Aula Medica, Nobels väg 6.

Eleverna börjar i skolan kl. 10 denna dag och tar sig sedan kollektivt med klassen till Aula Medica.

Det finns plats för publik i aulan och varje familj som har barn på Alfaskolan kan ha två personer i publiken, små barn som sitter i knä räknas inte. Det betyder att ni som har två eller fler barn på Alfaskolan får ha två i publiken totalt. Det finns stolar reserverade för niornas anhöriga (två stolar var) samt konferencierernas anhöriga (två var). Vi ber er respektera fördelningen av platser.

Om det efter insläpp av elever och familjer finns platser kvar kan övriga gäster eventuellt få plats.

Insläpp av publiken sker från 13.45.

Man får inte ta med sig någon form av förtäring in i lokalen, endast vatten.

Om ditt barn behöver omsorg på fritidshemmet efter den gemensamma avslutningen ska ni mejla ert behov till skolan senast den 3 juni där ni uppger barnets namn, klass samt hämtningstid alfaskolan@pysslingen.sesyren

Varmt välkomna!

Skolledningen på Alfaskolan

 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*