Schoolsoft

Inlogg till Schoolsoft verkar fungera bra för de allra flesta vårdnadshavare. I några klasser så har även eleverna fått sina inloggningsuppgifter där lärarna hjälper dem.

Ett vanligt problem med användarnamn är för de elever som har mer än ett efternamn, då kan det se lite olika ut.  Det kan också vara så att några av er vårdnadshavare inte har fått mailet med engångslösenord skickat till er. Om ni har problem med inlogg så maila Alfaskolan@pysslingen.se eller Joakim.lindberg@pysslingen.se så hjälper vi er så snabbt vi kan. Elevernas klassföreståndare kan även se användarnamn.

 Se till att ni redan första gången ni loggar in ser det att det står rätt information om er i ”min profil”. Vårdnadshavare kan inte ändra om det står gammal kontaktinformation hos eleven. Den informationen ska man kunna ändra då man är inloggad som eleven. Skolans administratörer kan även hjälpa till med detta.

 Vi har redan nu öppnat upp så att ni kan göra frånvaroanmälningar i Schoolsoft. Vi vill att ni redan nu tar för vana att anmäla till exempel sjukfrånvaro denna vägen istället för att ringa till skolan. Det är väldigt snabbt och smidigt att göra detta via appen.

  • välj frånvaro längs ner,
  • säkerställ att ni är inloggade på rätt barn (om ni har flera på skolan)
  • anmälfrånvaro på rätt dag:

Är ni inloggade på dator väljer ni Frånvaroanmälan under fliken Närvaro. Det är viktigt att ni gör detta innan första lektionen börjar.

Om ni inte har anmält frånvaro så kommer ni från och med nu få ett sms skickat till er om att eleven saknas på morgonen då lärarna tar närvaro.

Från och med vecka 37 sker frånvaroanmälan endast via Schoolsoft

 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*