Parallellklasser från och med åk 4

Beslut angående parallellklasser från och med åk 4

Skolledningen har haft ett förslag ute på remiss hos personalen och föräldrarådet att från och med höstterminen 2017 börja anpassningen mot att ha två klasser per årskurs i år 4-9. Det innebär samtidigt att det kommer att finnas en klass i varje årskurs i åren F-3. Bakgrunden till förslaget är att skapa förutsättningar till en mer stabil tjänstefördelning för både fritidshem och undervisning samt vi lättare ska kunna uppfylla kraven på behörighet.

Nedan beskrivs en plan för att successivt anpassa oss till den nya organisationen. Det kommer att se ut på följande sätt kommande läsår:

2017/2018 2018/2019 2019/2020 (prel)
F F F
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4a 4b 4a 4b (en ny klass) 4a 4b (en ny klass)
5a 5b (en ny klass) 5a 5b 5a 5b
6a 6b 6a 6b 6a 6b
7a 7b 7a 7b 7a 7b
8 8a 8b 8a 8b
9a 9b 9 9a 9b
15 klasser 15 klasser 16 klasser

Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*