Rektorsbrev januari 2017

Nu är vi igång igen!

Vad härligt med en ny spännande termin helt orörd framför oss. Hoppas ni alla fick lite välförtjänt vila under helgdagarna och att eleverna verkligen fick många dagar med annat fokus än skolarbete. Det är vi tillsammans som sätter nivån på hur bra denna termin ska bli. Jag uppskattar mycket hur ni som föräldragrupp stöttar era barn i att göra skolan viktig och hur vi gemensamt får alla elever att utvecklas till att må så bra som möjligt under tiden som de lär sig så mycket som de bara kan.

Jag har under de senaste skoldagarna varit runt i korridorer och klasser och önskat eleverna välkomna tillbaka till en ny termin. Det är en ynnest att få lägga sin arbetstid för att utveckla dessa elever som är så väluppfostrade och härliga. De yngre kommer och ger mig kramar och det är verkligen som energipåfyllning för mig att få komma ut i verksamheten. Har ni möjlighet så lägg gärna en halvdag hos ert barn och följ en skoldag så ni ser hur en vardag fungerar för eleverna. Ni är alltid välkomna, bara mejla ert barns klasslärare först så vi förbereder en namnskylt på rektorsexpeditionen till er.

Jag vill passa på att nämna att Alfaskolan har sagt upp avtalet med Carolas Eko från sommaren 2017 då vi under den senaste tiden upplevt att de inte har hållit samma kvalitet som tidigare. Vi får nu hjälp av Academedias måltidsansvarige att se över ett nytt avtal. Carolas avtal sträcker sig fram till sommaren.

Föräldraråden är snart igång igen för denna terminen. Vi ses den 20/2 för en gemensam frukost med föräldrarådsrepresentanterna som vanligt och har ni önskemål om vad som ska tas upp som är skolövergripande frågor så skicka era förslag på punkter till er representant senast 10 dagar innan varje råd. Sedan så skickar de vidare till skolledningen efter att de sammanställt vad som kommit in. Vi i skolledningen sätter sedan dagordningen utifrån vad vi vill ha feedback på och vad som önskas från er vårdnadshavare. Dagordning och protokoll syns sedan för alla vårdnadshavare och elever på Schoolsoft.

I fredags hade vi invigning under pompa och ståt på vårt uppfräschade fritidshem. Jag höll ett litet tal och eleverna hade fått rösta fram förslag på namn vad nya gemensamma fritidshemmet skulle heta. Det är verkligen helt underbara och fantastiska barn vi har på Alfaskolan, de var över 130 barn samlade och de var helt knäpptysta och andaktsfulla då vi klippte invigningsbandet. Sedan

släppte vi loss med stordisco i gympasalen efter mingel med grönsaksstavar och dipp. Så festlig stämning och så härligt att vi äntligen kommit hit efter allt arbete vår fritidshemspersonal lagt ner. Vi ber om er förståelse för om inte alla rutiner sitter nu direkt eftersom vi håller på att skapa oss ett nytt sätt att arbeta med åldersblandade grupper. Har ni ett leende på läpparna när ni hämtar så hjälper ni till med att hålla energin uppe för vår fritidshemspersonal i förändringsarbetets tider. Då hittar vi snart den struktur som passar bäst för våra yngsta elever.

Vi har utökat vår kuratorstid med ytterligare en 100% tjänst denna vår då Ida Alsborger är tillbaka från sin mammaledighet. Hon väntar dock ny tillökning så hennes insats för tryggheten blir bara under denna terminen. Camilla, även hon kurator är dock kvar och vi kommer att arbeta främjande och förebyggande med trygghetsarbete i flera klasser. Vi kommer först att prioritera de klasser som ska slås ihop med sin parallellklass och där de görs nya klasskonstellationer i vår.

Vi är i sluttampen med arbetat att ta in vår nya förskoleklass och snart påbörjas arbetet med intag av en helt ny år 5 klass till hösten. Det kan inte vara många skolor i Sverige som är så bortskämda med att söktrycket är så högt. Vi närmar oss nu 4000 elever i kö och vi har flera samtal om dagen om hur man får en plats på skolan för sina barn. Vi funderar på ett digitalt verktyg som kan tydliggöra för de köande var i köordningen de befinner sig, utan att detta tar alltför mycket tid i anspråk för administrativ personal på skolan. Detta då vi vill lägga energin på de barn som är inskrivna hos oss. Kön är ju tack och lov numera digital men den möjliggör i dagsläget inte att de sökande ser hur de ligger till.

Ber er ödmjukast att ni tar er tid att svara på de två enkäter som ni nu i dagarna tar del av från Alfaskolan. Detta då era enkätsvar i mycket stor utsträckning hjälper oss i vårt skolutvecklingsarbete. Ena enkäten kommer från skolinspektionen och den andra är vår egen NKI, dvs kundenkät.

Vi kommer på Alfaskolan med start från 9 februari 7.30 att börja erbjuda rörelse med en idrottslärare innan ordinarie skoltid. De elever som kommer till denna extra idrott blir då bjudna på frukost efter passet ihop med idrottsläraren.

Denna satsning gör vi då vi tror på att barn och ungdomar behöver mycket rörelse för att kunna ta till sig kunskap. Det finns mycket forskning på detta område och vi vill se om elevernas koncentration under skoldagen ökar med denna satsning. Alla elever är välkomna till detta och vi kör en provperiod fram till v.11 för att se hur stort intresse som finns för detta. Denna extraidrott kommer erbjudas på tis-tor morgnar från 7.30 och aktiviteten kommer inriktas mycket på någon pulshöjning samt avslappning och yoga. Det är inte meningen att eleverna ska behöva duscha efter men sköna mjuka kläder dessa morgnar underlättar aktiviteten.

Hoppas vi får en fin termin tillsammans på Alfaskolan!

 

/Mi

 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*