Här är årets Alfapristagare

Den 11 december delades årets Alfapriser ut till elever på Alfaskolan i de olika kategorierna litteratur, konst och design samt tvärvetenskaplig inriktning. Syftet med priserna är att främja elevers nytänkande och innovation.

Priset inom konst och design delades i år ut till minne av skolans nyligen avlidna bildpedagog, Mirjams Schnees. Det var Mirjam som instiftade priset ihop med sin kollega Mia för tre år sedan. 

Det tvärvetenskapliga priset ska innehålla en problemställning inom det naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga genren.

– Syftet med Alfapriset är att främja nytänkande och innovation bland skolans elever. Att våga tänka annorlunda och utanför boxen kring sina tävlingsbidrag hjälper eleverna att implementera tankesättet även i det ordinarie skolarbetet, säger Mi Åberg Anell, rektor på Alfaskolan.

Pristagarna utses av skolans vetenskapliga råd som består av vårdnadshavare som är extra intresserade av samhällsfrågor samt naturvetenskapliga frågor samt några av skolans pedagoger.

Priserna delades traditionsenligt ut vid Alfalunchen, något som främjar vi-känslan.

– Det blir en helt fantastiskt stämning när vi alla är tillsammans och stora ungdomar visar de yngre eleverna hur man uppför sig. Vi har världens finaste elever på denna skola, säger rektor Mi Åberg Anell stolt.


Årets Alfapristagare

Konst och design, till Mirjams Schnees minne

Yngre: klassen: Wilma Abrahamsson 6a

Äldre klassen: Delat pris, 250 kr var

Marija Krsic, 9

Arild Ekberg, 9

 

Litteratur

Yngre klassen: Elin Lindkvist, 5a

Äldre klassen: Marvin Juzwiak, 9

 

Tvärvetenskapligt pris

Äldre klassen: Majken Boman, 7a

 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*