Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Avatar

Åsa Svalänge Lantz

Administrativ chef på Alfaskolan

E-post asa.svalangelantz@pysslingen.se

Inlägg från Åsa Svalänge Lantz

Se fler nyheter