Alfapriset

Med Nobelprisen som förebild delar Alfaskolan varje år ut Alfaprisen den 10 december (i de fall då denna dag infaller på en ledig dag delas prisen ut närmaste skoldag före eller efter).

Alfapriset delas ut i fyra kategorier till elever som nominerat extraordinära och nytänkande idéer.

Naturvetenskap
Med Alfapriset i naturvetenskap vill vi stimulera till kreativitet och inspirera till en ny generation Nobelpristagare i något av ämnena Fysik, Kemi, Fysiologi eller Medicin.

Litteratur
Med Alfapriset i litteratur vill vi stimulera till kreativitet och inspirera till en ny generation Nobelpristagare i ämnet Litteratur.

Samhällsvetenskap
Med Alfapriset i samhällsvetenskap vill vi stimulera till kreativitet och inspirera till en ny generation Nobelpristagare inom det samhällsvetenskapliga området. Formen är fri. Bidraget kan innehålla en modell, men måste då kompletteras med en beskrivning.

Konst och Design
Med Alfapriset i konst och design vill vi stimulera till kreativitet.

Kriterier vid bedömningen av bidragen i Naturvetenskap:
Att bidraget innehåller en beskrivning av ett problem eller frågeställning; Att bidraget är nytänkande och unikt; Att bidraget är användbart och kan komma samhället till nytta eller glädje (och jag berättar varför); Att bidraget är tydligt och enkelt presenterat från problem till lösning (det kan till exempel ingå ritningar, modeller mm).

Kriterier vid bedömningen av bidragen i Litteratur:
Att bidraget visar en genomgående hög kvalitet i förhållande till elevens förutsättningar; Att bidraget uppvisar en sammanhållen röd tråd och tydligt förmedlar något; Att bidraget på något sätt är nytänkande och unikt.

Tänk på att inte lämna alltför omfattande bidrag, med tanke på att juryn skall hinna läsa och bedöma allt. Kvalitet framför kvantitet!

Kriterier vid bedömningen av bidragen i Samhällsvetenskap:
Att bidraget utgår ifrån ett problem eller frågeställning; Att bidraget utgår från eget tänkande; Att bidraget presenteras tydligt och enkelt; Att bidraget förklarar, problematiserar och analyserar orsakerna bakom ett samhällsproblem; Att bidraget beskriver en möjlig lösning på ett samhällsproblem.

Bidraget lämnas in i form av en beskrivande förklaring som får innehålla bilder (exempelvis en uppsats eller en plansch).

Kriterier vid bedömningen av bidragen i Konst & Design:
Att bidraget är nyskapande och nytänkande; Att bidraget visar en genomgående hög kvalitet genom ett känslomässigt eget uttryck; Att bidraget utgår från en given frågeställning där komplexitet i form, färg, funktion och djup har en framträdande och tydlig roll.

Bidragen lämnas till klassföreståndaren senast fredag vecka 45. De vinnande bidragen prisbelönas vid den festliga Alfaprisutdelningen vilken hålls i samband med den högtidliga Alfalunchen där Alfaskolans alla elever och personal, Vetenskapliga rådet och särskilt inbjudna gäster närvarar. Alfapristagaren erhåller medalj, diplom, en present samt en mässingsplakett på respektive tavla i entrén. Juryn består av lärare, VR (vetenskapliga rådets medlemmar) samt andra personer med särskild kompetens på området.

Senast uppdaterad: 2015-11-27