Fritidshemmet Vintergatan/Fritidsklubb

Alfaskolans fritidshem Vintergatan är integrerat i skolverksamheten under förmiddagstid och har eftermiddagsverksamhet i åldersblandade grupper för barn i förskoleklassen och år 1-3. Här får eleverna välja aktivitet utifrån intressen.

Fritidshemmet följer läroplanen och är en del av skolan.

Den inlärning som sker under skoltid kan förstärkas på fritidshemmet under eftermiddagstid. Om skolan arbetar med tema Luft kan barnen exempelvis bygga drakar, vika flygplan osv på eftermiddagen.

Öppettider:
Fritidshemmet har öppet klockan 7.30-17.30. Fritidshemmet är stängt under de tre sista veckorna i juli varje sommar.

 

Du når Vintergatan genom att ringa 08-402 38 46 och fritidsklubb 08-402 38 54. När vi har som mest aktiviteter, under skoltid och under aktivitetstid 14.00-16.00 har vi ibland svårt att svara i telefonen.

 

Senast uppdaterad: 2019-09-24