Välkommen till Älvkvarnsskolan

Vår fina skola med stora ljusa och modernt utrustade lokaler ligger mitt i Ursvik med närhet till grön och  naturområden. Vi har både förskola och skola med barn från 1 år upp till årskurs 9. Genom att vi rår om våra elever  länge har vi möjlighet att arbeta med lärandet i ett 1-16-års perspektiv.

Vi arbetar målinriktat med att skapa ett lustfyllt lärande som ger varje barn och elev de bästa förutsättningarna för att nå sin fulla potential för att uppnå sina mål. Vi har höga förväntningar och goda relationer med alla våra elever. Trygghet och studiero når vi genom ett tätt samarbete mellan elever, vårdnadshavare, pedagoger, skolledning och vår elevhälsa.

Hjärtligt välkommen!

Kontakta oss

Telefon 08-404 31 48

Sjukanmälan görs i SchoolSoft

E-post alvkvarnsskolan@pysslingen.se

Facebook Älvkvarnsskolans Facebooksida

Rektor/förskolechef Tillförordnad Mi Åberg-Anell

Intendent/ fritidshemsansvarig: Lisa Ekström 08-404 31 48
Bitr. förskolechef: Larisa Rejhan  08-404 31 45

 

Här hittar du oss

Pysslingens strategier