Välkommen till Älvkvarnsskolan

Vår fina skola med stora ljusa och modernt utrustade lokaler ligger mitt i Ursvik med närhet till grön och  naturområden. Vi har både förskola och skola med barn från 1 år upp till årskurs 9. Genom att vi rår om våra elever  länge har vi möjlighet att arbeta med lärandet i ett 1-16-års perspektiv.

Vi arbetar målinriktat med att skapa ett lustfyllt lärande som ger varje barn och elev de bästa förutsättningarna för att nå sin fulla potential för att uppnå sina mål. Vi har höga förväntningar och goda relationer med alla våra elever. Trygghet och studiero når vi genom ett tätt samarbete mellan elever, vårdnadshavare, pedagoger, skolledning och vår elevhälsa.

Hjärtligt välkommen!

TF Rektor

Maria Westerlund

 

Kontakta oss

Telefon 08-404 31 48

Sjukanmälan görs i SchoolSoft https://sms.schoolsoft.se/pysslingen/2fa

E-post alvkvarnsskolan@pysslingen.se

Facebook Älvkvarnsskolans Facebooksida

Rektor tf. Maria Westerlund | 070 294 3428

Skolans administration Maria Lööf | 08 404 3148

Rektor Bitr. rektor 6-9 Didan Koy | 076 088 6982

Rektor/förskolechef Bitr. rektor Förskolan, F-1 Jenny Löfgren | 070 444 2738

 

 

Här hittar du oss

Pysslingens strategier

Nyheter från Älvkvarnsskolan