Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt förebyggande och främjande med alla elevers hälsa.

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Kristin Nilsson Rektor kristin.nilsson@pysslingen.se
Eva Sjögren Biträdande rektor eva.sjogren@pysslingen.se
Anette Bendelin Specialpedagog anette.bendelin@pysslingen.se
Maywor Holgersdotter Speciallärare maywor.holgersdotter@pysslingen.se
Lena Strandberg Speciallärare helena.strandberg@pysslingen.se
Cecilia Rosmar Skolsköterska cecilia.rosmar@pysslingen.se
Carolina Reinhag Skolkurator carolina.reinhag@pysslingen.se
Johan Hallman Skolläkare johan.hallman@pysslingen.se
Skolan har kontrakt med
flera psykologer.
Skolpsykolog Kontakt via övriga elevhälsan.

 

 

 

Här kan du läsa mer om hur den centrala elevhälsan i Pysslingen Skolor arbetar >>

Senast uppdaterad: 2020-08-21