Ansökan om ledighet för elev

Om godtagbara skäl finns kan elev få ledigt från skolan.
Skolan får bevilja elev ledigt från sammanlagt högst 10 skoldagar under ett läsår. Om det finns synnerliga skäl kan rektor bevilja längre ledighet.

Under ledigheten går eleven miste om undervisning. Tag därför kontakt i förväg med respektive studiehandledare som tillhandahåller lämpligt hemarbete.

Senast uppdaterad: 2015-09-01