Historik

2020 – Vi satsar på att öka elevens rörelse under skolveckan. Vi har tillsatt en förstelärare i varierad undervisning och fysisk rörelse som tillsammans med skolans pedagoger arbetar för att bryta av med aktiviteter och fysisk rörelse på fler lektioner och raster.
2018 – Vi tackar ja till att vara en av Skolverkets referensskolor, vilket innebär samarbete och dialog kring läroplanen, heldagslärande, ledning av fritidshemmet, kursplaner, Individuella utvecklingsplaner mm
2017Kristin Nilsson tillträder som ny rektor. Vi deltar i ett tvåårigt internationellt Erasmus+ projekt tillsammans med skolor i Milano och Palma.Projektet handlar om hållbar utveckling och återanvändbara energikällor. Att öka medvetenheten kring sin egen miljöpåverkan.Lärare och elever kommer att göra resor till både Italien och Spanien.
Vi utökar förskolan i Visby med ytterligare en avdelning.
2016 – Medverkar i Skolverkets satsning kring ”Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar”. Det går att ta del av skolans arbete i skolverkets skrift med samma namn.
2015 – Vi inleder vår stora IKT-satsning med 1-1 iPads till år 7-9.
2013 – Vår skolmat erhåller diplom från White Guide Junior och vår rektor Maria Westerlund blir utsedd till årets gastronomiska rektor. 
2012 – Vi firar 10 år! Personalen gör sin andra resa till Chile med hjälp av pengar från Internationella Programkontoret. I Januari vi startar Fardhem förskola. På skolgården ligger den gamla lärarbostaden som renoverats och byggts till för att rymma vår andra förskola, Fardhem förskola. Här finns utrymme att ta emot 25 barn i åldrarna 1-5 år.
2011 – Vi får ett hedersomnämnande av Skolverket – The European Label – som är en kvalitetsutmärkelse för språkundervisning. 
2010 – Grundarna Rigmor Kinnbom och Gerhard Österlin går i pension och säljer Atheneskolan till Pysslingen förskolor och skolor AB. Maria Westerlund tillträder som rektor och Kristin Nilsson som biträdande rektor. 
2009 – Under sommaren flyttar hela skolan till det nyetablerade området Visborg, söder om Visby. Där har Vasallen renoverat två byggnader åt oss och våra behov. För första gången har vi gångavstånd till både slöjd, hemkunskap, fäktning, dans, idrott och restaurang. Husen döps till Kosta och Bysen. Läsåret 2009/10 har vi ca 300 elever i Visby. Samma år blir vi uttagna, som en av fyra referensskolor, till att delta i Skoverkets utformning av den nya läroplanen Lgr11. I december får vi besök avChiles ambassadör José Miguel Cruz. 
2008 – Systerskolan Athene Fardhem invigs.Lärare från Colégio Japon i Chile besöker oss. Vi utökar antalet elever och har undervisning både på A7- och P18-området. 
2007 – Personalen reser till Chile med hjälp av pengar från Internationella Programkontoret. Där fördjupar vi våra kunskaper om den spansktalande världen och besöker vår vänskola Colegio Japón i La Serena. 
2006 – Vi utökar våra lokaler på A7-området och tar emot fler elever. 
2005 – Niornas studieresa går till Mallorca och vår vänskola Bendinat. 
2004 – Under vårterminen gör år 9 sin första studieresa till Spanien, Barcelona. En resa som sedan dess ingår i våra elevers utbildning. Under höstlovet reser personalen till Mallorca och etablerar kontakten med vår vänskola Bendinat på Mallorca. 
2003 – Med hjälp av EU-pengar reser personalen till Aten där vi lägger grunden för vårt pedagogiska arbete och träffar vår skyddsgudinna Pallas Athena. 
2002 – I augusti öppnar skolan sina portar på A7-området i Visby. Första året tar vi in 110 elever fördelade från förskoleklass till och med år 9. 
2001 – Grundarna Rigmor Kinnbom och Gerhard Österlin ansöker om att få starta en friskola i Visby. Den 14 november godkänner Skolverket Atheneskolan som en fristående grundskola.
Senast uppdaterad: 2020-11-09