Skolans namn

Varför heter vår skola Atheneskolan?

Pallas Athene-I den grekiska sagan från ca år 1500 f.Kr. beskrivs Athene, dotter till Zeus, som vishetens och vetenskapens gudinna.
-Athene var även konstarternas beskyddare.
-Hon verkade målmedvetet för sina skyddslingars bästa.
-Hennes favoritdjur var ugglan, den visaste av fåglar.
-Athene hade förmågan att tänka klart och handla målmedvetet. – Tack vare detta uppnådde hon ofta goda resultat.
-Athene är staden Atens skyddshelgon.
-Vi tycker att Athene är ett vackert namn och att hon representerar goda egenskaper.Därför heter vår skola ”ATHENESKOLAN”.
athene_stor
Senast uppdaterad: 2014-09-13