Profil

Kultur är livsglädje, skapande och kommunikation. Barn och ungdomar skall ha rätt att möta konst i olika former, men också möjlighet att själva uttrycka sig konstnärligt.

Senast uppdaterad: 2014-09-19