Konstarterna

Kultur är livsglädje, skapande och kommunikation. Barn och ungdomar skall ha rätt att möta konst i olika former, men också möjlighet att själva uttrycka sig konstnärligt.

På Atheneskolan som är en internationell skola i Visby på Gotland, arbetar vi med konstarterna på olika sätt. De utvecklar oss och ligger till grund för det livslånga lärandet.
Vi arbetar bland annat med:

Bild och form:
Bildspråket är en av flera vägar till kunskap och personlig utveckling.

Musik:
Musiken ger eleven lust och möjligheter att utveckla sin musikalitet. Kunskaper i musik frigör och förstärker den egna identiteten.

Slöjd och hantverk:
En kombination av intellektuellt och manuellt arbete. Från ide´ till färdig produkt!

Teater och film:
Teater och film öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje.

 

Senast uppdaterad: 2014-09-19