Chile

Under sportlovet 2007 gjorde personalen sin första resa till Chile. Tack vare vår fritidsledare Paulo Celis, med rötter i Chile, fick vi möta den chilenska kulturens alla dimensioner.Vi etablerade en fin kontakt med vår vänskola Colégio Japon. Några lärare därifrån kom sedan och besökte oss senare under våren. Hösten 2012 gjorde personalen sin andra resa till Chile. Än en gång med Paulo Celis som reseledare. Vi tillbringade flera dagar på Colégio Japon och utbytte elevarbeten och genomförde lektioner tillsammans med de chilenska eleverna.

Efter en sådan här resa är det lätt för lärarna att motivera eleverna till fortsatta spanskstudier och att inspirera eleverna till att göra egna resor och att möta nya kulturer.

Våra besök har även lett till goda kontakter med den chilenska ambassadören i Stockholm José Miguel Cruz och den svenska ambassadören i Santiago Eva Zetterberg.

» Resorna har kunnat genomföras tack vare bidrag från Internationella programkontoret

» Lärarnas resedagböcker hittar du under ”Aktuellt & bilder”,
och Chileresan 2007-> 

» Länk till vår vänskola Colégio Japon-> 

Senast uppdaterad: 2015-10-16