Varför spanska?

-Spanska är ett världsspråk som behärskas av närmare 400 miljoner talare, varav 90 % i Nord- och Sydamerika.
-Spanska är också ett vanligt förekommande invandrarspråk i många västeuropeiska länder, bland annat i Sverige. Atheneskolan vill därför tidigt ge eleverna möjlighet att möta detta språk.
-Genom att starta spanskundervisningen på ett lekfullt sätt redan i förskoleklass ges eleverna goda förutsättningar för fortsatt språkutveckling.

-Eleverna ska känna sig trygga med sina kunskaper i de spansktalande ländernas språk, kultur och historia.

-Det spanska språket öppnar dörren till omvärlden och gör det lättare för eleverna att sätta sig in i och förstå andra människors levnadsvillkor.

-Lärarnas uppgift är att integrera spanskan, att söka upp den spanska aspekten i de olika ämnena.

Senast uppdaterad: 2020-04-28