Specialpedagog

Specialpedagogen och/eller specialläraren är en del av skolans elevhälsa. Hen kartlägger elevers behov av särskilt stöd, genomför pedagogiska utredningar samt utformar och genomför åtgärdsprogram. Specialpedagogen bistår även den pedagogiska personalen i arbetet med att extra anpassningar och utvecklingen av skolans lärandemiljöer.

Specialpedagog: Johanna Bäckrud, 0498-200970 eller johanna.backrud@pysslingen.se

Speciallärare: Gittan Larsson, 0498-200970 eller birgitta.larsson2@pysslingen.se

Speciallärare: Lena Strandberg, 0498-200970 eller helena.strandberg@pysslingen.se

Speciallärare: Maywor Liikanen, 0498-200970 eller maywor.liikanen@pysslingen.se

Senast uppdaterad: 2018-01-17