Inkomstuppgifter

Inkomstuppgift förskola och fritidshem

  • Personuppgifter barn

  • Här ska månadsinkomsten före skatt anges. Som inkomst räknas: inkomst av tjänst/näringsverksamhet, föräldrapenning, skattepliktiga ersättningar, arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, sjukpenning, sjukersättning/aktivitetsersättning, familjehemsersättning arvode, vårdbidrag för barn arvode, pension (ej barnpension), övriga skattegrundande inkomster. Underhållsbidrag som betalas enligt dom eller avtal ska räknas av.
  • Här anges personuppgifter för sammanboende vårdnadshavare eller annan sammanboende vuxen som inte är vårdnadshavare. Vårdnadshavare som ej är sammanboende ska göra två olika inkomstanmälningar.
  • Här ska månadsinkomsten före skatt anges. Som inkomst räknas: inkomst av tjänst/näringsverksamhet, föräldrapenning, skattepliktiga ersättningar, arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, sjukpenning, sjukersättning/aktivitetsersättning, familjehemsersättning arvode, vårdbidrag för barn arvode, pension (ej barnpension), övriga skattegrundande inkomster. Underhållsbidrag som betalas enligt dom eller avtal ska räknas av.
Senast uppdaterad: 2015-02-24