Björkenässkolan <3 Kahoot! = Kunskap

“Det digitala lärandets möjligheter” är oändliga och mycket spännande att utforska. Projektet som är ett samarbete mellan Gleerups, Atea och Samsung utmanar både pedagoger och elever på skolan till digital utveckling.

Nu när vi är en bit in i projektet så märker vi att touch-skärmen är ett intressant och kul hjälpmedel som på ett bra sätt fångar elevernas uppmärksamhet. Touch-skärmen är ett smidigt alternativ till projektorn och som pedagog har man lättare för att guida eleverna i deras digitala hjälpmedel med hjälp av dem.

Vi har hittat nya sätt att leka oss till lärande med hjälp av tekniken, t.ex. genom appen och hemsidan Kahoot! Kahoot! är ett quizprogram där eleverna kan kontrollera och repetera sina kunskaper på ett lekfullt och inspirerande sätt. Kahoot! har blivit lite av ett favoritmoment under lektionerna som stimulerar till lärande.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*