På väg mot framtiden!

Det har snart gått ett år sedan vi fick frågan om vi var intresserade av att delta i ett nationellt projekt som handlar om hur man på bästa sätt ska arbeta i en digitaliserad miljö.

Skolor runt om i Sverige har i över ett decennium utrustat sina elever och lärare med digitala verktyg i form av datorer och läsplattor, men det har kanske inte varit självklart hur man ska använda dessa i verksamheten.

Vi ser med glädje fram emot att nu arbeta ännu mer med innehållet, att vi får uppdaterad utbildning hur vi nyttjar våra lärplattor på bästa sätt. Härnäst kommer lärarna på skolan att sitta i webbinarium för att ta nästa steg i hur i de ska kunna utveckla och förfina arbetet med de interaktiva böckerna ännu mer. Här ges möjlighet för lärarna att ställa frågor till redaktörerna på Gleerups för att få svar på upplägg, funktionalitet, ämnesinnehåll mm i de interaktiva böckerna. Denna information ska vi sedan sprida till hela kollegiet.

Det känns spännande och roligt att vara med i ett projekt där vi satsar på både teknik och innehåll!


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*