Nya köregler från 3 april 2019

Björkenässkolan har sedan en tid tillbaka uppmärksammat problem i sin interna kö. Vi har sett att barn ställs i kö så tidigt som sin första levnadsdag. Det betyder att barn som föds sent på året riskerar att inte ha någon chans till en plats på skolan även om de ställer sig i kö redan den första levnadsdagen. Det är i nuläget inte ett problem då barn inte blivit utan plats pga detta, men vi känner att vi vill förebygga ett möjligt problem. Dock ser Björkenässkolan det som ett problem ur rättvisesynpunkt att barn missgynnas genom det faktum att de föds sent på året.

För att komma till rätta med detta inför därför Björkenässkolan en begränsning gällande möjligheten att ställa sig i kö till vår skola. Från och med den 3e april 2019 är det inte längre möjligt att ställa ett barn i kö till våra skolor under det kalenderår då barnet föds. I klartext innebär detta att barn som föds under 2019 inte kan ställa sig i kö till Björkenässkolan förrän under 2020. Kön för barn födda 2019 öppnar den 1 februari 2020.

Barn som redan står i kö påverkas inte av det här, utan står kvar i kön med ködatum då man ställde barnet i kö.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*