Specialpedagogisk kompetens

Monica Klasén Specialpedagog (åk F-6)  monica.klasen@pysslingen.se
Helen Nilsson Specialpedagog (åk 7-9)   helen.nilsson2@pysslingen

Den specialpedagogiska kompetensen, specialpedagog och speciallärare, är en del av skolans elevhälsa som arbetar för att stödja alla elever. Specialpedagogisk kompetens är ett stöd i skolans pedagogiska arbete i att följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av skolans lärmiljöer. Specialpedagogisk kompetens bistår även pedagogisk personal i arbetet med olika stödinsatser såsom extra anpassningar, utredning om behov av särskilt stöd samt åtgärdsprogram.

 

Senast uppdaterad: 2020-03-10