Fritids

På Björkenässkolan finns det tre fritidshemsgrupper som jobbar i ett nära samarbete med varandra. Inledningsvis av terminen lägger vi stor vikt vid att lära känna varandra, hitta nya kamrater och “bo in oss”. Vi kommer längre fram att arbeta med att öronmärka vissa dagar till speciella aktivitetsdagar. Våra äldsta barn kommer att få lite mer “klubbliknande” eftermiddagar. För oss är leken viktig och det lustfyllda, kreativa lärandet. Den fria leken måste också få utrymme då barnens fantasi utmanas och växer.  Åk F och 1 tillhör gruppen Pegasus, tel. 0733-657 125. Där arbetar Anette E, Johan, Linus och Sofie. Åk 2 och 3 tillhör Fenix, tel. 0733-657 124. Där arbetar Sofia, Simon, Linnéa och Gabi. Åk 4 och 5 tillhör Klubben, tel. 0733-657 128.  Där arbetar Victoria, Caesar och Linus.

Öppettider, frukost och mellanmål

Morgonfritids öppnar klockan 6.15. Frukost serveras 7.30. Alla barn som lämnas från 7.30 och inte äter frukost stannar ute. OBS! Viktigt att förälder/barn anmäler sin närvaro till personalen. Alla avvikelser, såsom tider, hämtning m.m. från ordinarie inlämnat schema, göres i kalendern för respektive avdelning. Vid kompislek ansvarar förälder själva för denna kontakt. Telefonlistor finns på respektive fritidsavdelning. Mellanmål serveras mellan klockan 14.00 –14.45. Sammanslagning till Pegasus sker ca klockan 16.15. Vid hämtning städar barnen upp efter sig och säger ”Hej då” till någon i personalen. Vi stänger klockan 17.30

Avgifter mm.

Vi följer Kävlinge kommuns lagda riktlinjer och ramtider och håller öppet alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton. Några dagar per läsår har medarbetarna planering, utvärdering och fortbildning. Det innebär att fritids är stängd hela den dagen (se kalendarium). Avgift för skolbarnsomsorgen blir enligt samma taxa som kommunen tillämpar. Då de allra flesta har maxtaxa för sina barn utgår vi från detta. Familjer som anser sig vara berättigade till lägre taxa ombeds inkomma med inkomstuppgifter som styrker detta.

Uppsägning Skolbarnomsorg (fritids)

Skicka ett mail till ellinor.eklund@pysslingen.se och uppge barnets namn och personnr.

Uppsägningstiden är 2 månader.

Senast uppdaterad: 2019-02-27