Kalendarium

Läsåret 2019/2020
Fritids har stäng v.29-30
Höstterminen 2019
Vecka Datum Information
Vecka 33

Vecka 34

15-16 augusti

20 augusti

Studiedag/fritids stängt

Läsårsstart

Vecka 39 23-24 september Studiedagar
Vecka 44 28-29 oktober Studiedagar
Vecka 44 30 oktober – 1 november Lovdagar
Vecka 51 20 december Terminsslut
Vårterminen 2020
Vecka Datum Information
Vecka 2 9 januari Terminsstart
Vecka 8 17-21 februari Sportlov
Vecka 12 16 mars Studiedag
Vecka 15 6-9 april Påsklov
Vecka 21 22 maj Lovdag
Vecka 24 12 juni Avslutningsdag

Vi kommer att ha studiedag en dag i januari och en dag i juni då fritids stängs. Vi återkommer med exakta datum så fort dessa är satta

Totalt antal skoldagar: 178
Avslutningsdagen räknas inte in i läsåret som skoldag.

4 kap 1 § Grundskoleförordningen: Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare.

Senast uppdaterad: 2019-08-14