Elevråd

På Björkenässkolan har vi elevrådsmöte 2 ggr per termin. Våra elevråd är uppdelade i olika åldrar. Allt för att anpassas till elevernas viktiga frågor.

 

Senast uppdaterad: 2017-08-30