Föräldraråd

Alla klasser på Björkenässkolan representeras i Föräldrarådet av en förälder.

Föräldrarådet har möte två gånger per termin för att ta upp de frågor som föräldrar och lärare/mentorer tillsammans vill lyfta.

Föräldrarådet har ingen beslutande funktion i Björkenässkolans verksamhet, men är en mycket viktig remissinstans för skolans ledning och styrelse, när det gäller olika frågor.

I skolans styrdokument, står tydligt vilka mål och visioner som gäller för föräldrasamverkan och det är vår övertygelse att skolans måluppfyllelse även bygger på ett gott, nära och förtroendefullt samarbete mellan hem och skola.

 

 

Senast uppdaterad: 2017-05-16